//////////
filmdirector:YOSHIHITO KATO
sound design:TOMOYUKI HIRAKAWA
//////////

//////////
filmdirector:YOSHIHITO KATO
model:Unknown
fashion designer:YUTA ITAGAKI
visual making :YUTA ITAGAKI、NANASARI TAMURA、RYOMA ITAGAKI、XU CHARA
sound design:TOMOYUKI HIRAKAWA
storyteller:KEITA OYAMADA
drone pilot:四○四
//////////

//////////
FilmDirector : YOSHIHITO KATO
model : jinmenusagi,13chinpan
sound design : tomoyuki hirakawa
//////////

//////////
FilmDirector : YOSHIHITO KATO
model : daigo kubota
camera : kota watanabe
light : akihiro yamaski
sound design : tomoyuki hirakawa
animetinon : mayu sakurai
copywriter : kazuki shizume
hairmake : saori kubota
extra : all asics staff
//////////

//////////
fashion designer : YUTA ITAGAKI
filmdirector:YOSHIHITO KATO
model : CHIBAYUKA , MUGIHO SASAKI
hair&makeup : XU CHARA
sound design : TOMOYUKI HIRAKAWA
//////////

//////////
director,cam,edit : YOSHIHITO KATO
assistantdirector : HAYATO WADA
sounddesign : TOMOYUKI HIRAKAWA
//////////